• Rejestracja pacjentów i zleceń. Prowadzenie kartoteki pacjentów z danymi adresowymi i wszystkimi badaniami. Rejestracja odbywa się ręcznie lub zlecenie jest pobierane z innych gabinetowych systemów informatycznych (np. mMedica). Każde zlecenie może zostać uzupełnione o dodatkowe badania Automatyczny podział zleceń na pracownie i do laboratoriów zewnętrznych.
  • Lista robocza dla każdej pracowni. Wysyłanie zleceń i odbiór wyników z aparatury pomiarowej. Zatwierdzanie wyników oraz autoryzacja na podstawie prezentacji aktualnych i poprzednich wyników pacjenta.
  • Zestawienia. Zlecenia do innego laboratorium, Księga pracowni, księga pobrań, cennik, wartość zleceń dla kontrahenta
  • Wyniki. Drukowanie, przesyłanie drogą elektroniczną do systemów, które wystawiły zlecenia, publikacja dla pacjenta na stronie www.